Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

In.Zicht comm.V
Hendrik van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt

Ondernemersnummer: 0559856977

 

  1. Een boeking is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd. Annulering van de boeking kan tot uiterlijk tot 8 weken na bevestiging van de boeking. Eventuele voorschotten kunnen in dit geval niet worden terugbetaald.
  2. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.
  3. Il Santuario en de medewerkers verplichten zich ertoe, op de overeengekomen datum de faciliteiten ter beschikking te stellen aan de afnemer.
  4. Het betreden van de terreinen, alsmede het gebruik van de ruimtes en materialen, gereedschappen en andere voorwerpen is geheel op eigen risico. il Santuario en de medewerkers zijn op generlei wijze aansprakelijk, noch verplicht om tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse materiële schade of compensatie voor lichamelijke letsels over te gaan.
  5. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, dient het voorschot uiterlijk 14 dagen na de boeking voldaan te worden. Het resterende saldo dient te worden voldaan uiterlijk 1 maand voor aanvang van het geboekte verblijf. Bij eventuele wanbetaling of niet nakomen van de financiële verplichtingen, ondanks de ingebrekestelling door il Santuario, wordt de overeenkomst eenzijdig ontbonden en bestaat er een onverminderd recht op schadevergoeding.
  6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen dan ook beslecht worden in de rechtbank.

Pin It on Pinterest